Kas tie pragaro vartai

 Kartais pravartu panagrinėti ne tik lietuvišką Biblijos vertimą, bet ir pabandyti suprasti kas slypi už jo. Vertimas neretai iškreipia pirminę mintį, tad kartais pasitaiko visokių keistų teologinių interpretacijų. Kaip sakau: Biblinė teologija statoma ant vertimo, paprastai būna klaidinga. Taigi, šiandien norisi paliesti vieną biblinį terminą kuris gali atskleisti kiek kitokią teksto suvokimo prasmę.

Mt 16, 18 skaitome ką Jėzus sako Petrui: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Taigi, kas tie „pragaro vartai“. Paprastai šie žodžiai suprantami taip, kaip jį suprantame mes, t.y. pragaras tai kas laukia nusidėjėlių po mirties: liepsnos, katilai ir panašios simbolinės jo išraiškos, kurios neretai būna ne visai biblinės, tačiau kylančios iš vaizduojamojo meno.

Matas kalbėdamas apie pragaro vartus naudoja graikišką žodį hades. Hades yra žydiško Šeol atitikmuo. Tiek graikiškas tiek hebrajiškas variantas reiškia mirusiųjų buveinę kurioje mirusieji egzistuoja it šešėliai. Jei Matas būtų naudoję kitą žodį, t.y. gehenna tada šis terminas jau būtų artimas tam kaip mes suprantame pragarą. Gehenna tai tam tikra amžino atmetimo vieta kuri pavadinta pagal greta Jeruzalės buvusį sąvartyną kuriame nuolat buvo deginamos šiukšlės. Ką tai keičia? Viena vertus jei kalbame apie hades tada akcentuojama jog „mirtis nenugalės“, jei suteikiame gehenna prasmę, tada jau kalbame apie šėtono galybę. Mirtis šiuo atveju rodo į amžinybę, šėtono motyvas į esamą momentą.


Komentarai