Atėjimas...

   Kartais katalikai yra kaltinami, kad senovėje perėmė kai kuriuos dalykus iš pagoniškų kultūrų. Pačiam asmeniškai kelis kart teko diskutuoti su adventistais dėl angliško Velykų pavadinimo, nes esą jis perimtas iš Ištartės kulto (kitais atvejais sakyta, kad iš anglosaksiškos pavasario dievybės Eostre). Tokius pat teiginius esu sutikęs bent keliose adventistų knygose. Taigi šiuo atveju tegul jie atsimušinėja dėl žemiau esančio teksto.

   Taigi, žodis adventas. Mums tiek įprastas, kad dažnai nesusimąstome iš kur kyla toks pavadinimas. Pats žodis adventus lotynų kalba reiškia atvykimas arba atėjimas. Mes įpratę, kad tai reiškia Kristaus atėjimą, tačiau Romos imperijos laikais, adventus nusakė kasmetinį dievybės atėjimą pas savo išpažinėjus. Tai lydėdavo visokios apeigos, kaip antai dievybės statulos išnešimas į viešumą ir kulto apeigas skirtas pagarbinti dievybę. Advento sąvoka taip pat buvo naudojama imperatoriaus dvare ir reiškė oficialios asmenybės pirmąjį vizitą. Taip pat šiuo žodžiu vadintas ir iškilmingas įvesdinimas į pareigas, pvz. imperatoriaus intronizacija vadintas adventus divi, t.y. dieviškasis atėjimas. Paprastai tariant tai buvo imperatoriaus sudievinimo aktas. Kodėl manote krikščionys nesmilkė imperatoriaus garbei?

   Taigi, dera nepamiršti, kad pirmieji krikščionys nekūrė specifinio žodyno ir naudojosi tomis sąvokomis kurios buvo paplitusios jų aplinkoje. Na, o tiems adventistams kurie nervinasi dėl Velykų pavadinimo, jei nori būti sąžiningi, derėtų susimąstyti apie savosios organizacijos pavadinimo koregavimą arba nesikabinėti prie žodžių.


Komentarai