2017 m. sausio 4 d., trečiadienis

Pranašystė apie Šventyklos sugriovimą?

Šventyklos sugriovimas vadovaujant Titui
Francesco Hayez (1791–1882) 
   Morkaus evangelijos 13 skyriuje Jėzus kalba apie pasaulio pabaigą. Paprastai šį tekstą mes suvokiame kaip kalbantį apie antrąjį Kristaus atėjimą, bet jei į jį pažvelgtume to meto žydo akimis, tada tekstas mums gali nušvisti nauja šviesa.
   Jei šį tekstą ir Jėzaus atsakymą vertinsime iš kiek vėlesnių laikų perspektyvos, t.y. 70 metais po. Kr. įvykusio Šventyklos sugriovimo, tada mes matome pranašystę žydams. Tai, kad po Šventyklos sugriovimo žydai nebegalėjo laikytis didelės dalies įstatymo, jiems buvo tragedija. Iš esmės Šventyklos sugriovimas jiems prilygo pasaulio pabaigai. Pasaulis kuriame nebeįmanomas Dievo duoto įstatymo vykdymas tai pasaulis kuriame praktiškai nebeįmanoma gyventi. Kai kurie biblistai laikosi šios minties, nes tada nebekelia problemos tai, jog Jėzus sakė, kad nepraeis nė ši karta, kol visa tai įvyks (Mk 13,30), juk Šventyklos sugriovimo laiku dar buvo gyvi Jėzaus amžininkai.
   Išties neaišku ar Jėzus tikrai kalbėjo apie Šventyklos sugriovimą, bet mintis man pasirodė gana įdomi.

2017 m. sausio 3 d., antradienis

Teologija skirta auginti meilę

   C. S. Lewis rašė: Kiek mylių sudaro valandą? Geltona yra apskrita ar kampuota? Turbūt gera pusė plausimų, kuriuos mes klausiame (pusė mūsų didžiųjų teologijos ir metafizikos problemų), yra ne kitokie. Ir iš ties, kartais atrodo, kad kirkšionys pjaunasi dėl kažkokių klausimų kuriuos paverčia esmingiausiais, nors per tai pamiršta savo artimą, pamiršta rodyti jam pagarbą ir meilę. Kai pagalvoji, dalis teologinių skirtumų kuriuos turime yra naudingi tik tiek kiek padeda apsibrėžti tai kuo tikime, o praktinės naudos neduoda jokios. Koks skirtumas ar Šventoji Dvasia kyla ir Tėvo ir Sūnaus ar per Tėvą ir Sūnų, koks skirtumas ar mes Bibliją vertiname pažodiškai ar bandome žiūrėti egzegetiniu žvilgsniu. Tai tik detalės, kurias sureikšminus žodžiai Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu [...] Mylėk savo artimą kaip save patį (Mt 22,37.39) tampa tuščiais tauškalais. Vienas iš dabar mano skaitomų autorių Igoris Raichelgauzas puikiai pastebėjo: Aš įsitikinęs, jog teologija yra pašaukta padėti mums įgyvendinti Dievo priesakus. Taigi, jei teologija nepadeda tau ir tavo artimui augti meilėje, tada ko ji verta?