Pranešimai

Keturios nusidėjėlių grupės

Ankstyviausia invokacija prašant šventųjų užtarimo