Pranešimai

Mariologinių dogmų kristocentriškumas

Kas yra dogma?