Pranešimai

Namai – pirminė evangelizacijos vieta

Malda už kitus

Biblinė vardo pakeitimo reikšmė

Apie nuoširdžią atgailą

Ką reiškia sėdėti dešinėje?

Kas yra talentas iš Jėzaus palyginimo?

Iš neturinčio bus atimta

Ir sukūrė žmogus Dievą pagal savo paveikslą