Pranešimai

A+A=?

Ar Jėzus buvo dievažmogis?

Mišios be tikinčiųjų? Nemanau, kad taip būna

Sveikink su Prisikėlimu it pirmųjų amžių krikščionis