2019 m. gruodžio 24 d., antradienis

Kalėdinė dovana Jums!


Knygos viršelis
   Sveikinu Jus mieli skaitytojai su šventomis Kalėdomis ir dovanoju savo antrąją knygą.
   Trumpai apie knygą: De Advenis knygoje sudėti mano kurti fantastiniai apsakymai. Iš tiesų tai maža mano istorijos dalis. Apsakymai sudėti chronologine parašymo tvarka. Pirmieji apsakymai tai mano kaip rašytojo pradžia, pirmieji bandymai. Pradžią taip ir vertinkite. Apsakymai rašyti nuo 1997 iki 2016 metų. Tai maždaug pusė to laiko kiek esu ant šio svieto. Tikiuosi kitos apsakymų rinktinės nereikės taip ilgai gimdyti.
   Ačiū, kad skaitote.
   NUORODA PARSISIŲSTI KNYGĄ
   Taip, žinoma, kad nemokamai :)P.S. Būtų labai smagu susilaukti kokių nors komentarų apie knygą. Žinoma kai ją perskaitysite.

Šv. Kūčios?


Litruginis kalendorius (katalikai.lt)
   Bičiulis užklausė: Ar galima sakyti „Šventos Kūčios“? Formuluotė pasirodė kažkokia keistoka. Galvoju reikia pasigooglinti pažiūrėti kur naudojama tokia formuluotė. Rezultatas nustebino, nes katalikiškuose tinklapiuose rašoma tiesiog Kūčios, o pasaulietiniuose jos tampa Šventosiomis Kūčiomis. Kaip čia gaunasi, ar artėja pasaulio pabaiga, kad pasauliečiai, o ne Bažnyčia liturginę datą laiko šventa? Pasiaiškinkime kaip yra iš tiesų.
   Visų pirma reikia suprasti kaip veikia liturginis kalendorius. Jame egzistuoja šventinės bei iškilmių dienos, laikotarpiai (šiuo atveju Adventas) ir vigilijos. Iškilmingos dienos (šiuo atveju Kalėdos – Kristaus gimimo iškilmė) dažnai turi vigiliją, t.y. išvakarėse švenčiamą iškilmės laukimo laiką (šiuo atveju Kūčios Kristaus gimimo iškilmės vigilija). Paprastai kalbant šventės laukimas dar nėra pati šventė. Jei pažvelgtume į liturginį kalendorių, netruktume pamatyti, kad Kūčių diena dalinama į dvi dalis: diena ir vakaras. Paprastai kalbant, iki vakarinės dalies dar gyvename Advento laikotarpyje, o vakare įžengiame į Kalėdinį. Taip jau yra su ta liturgija, kai kurios dienos turi išvakares arba pradedamos iš vakaro, pvz. jei atkreipėte dėmesį šeštadienio vakarinėse mišiose vyksta tokios pat mišios kaip ir sekmadienį (t.y. su tais pačiais skaitiniais ir pan.)
   Antra galime pasvarstyti ar Kūčios yra šventa diena. Kristaus gimimas švenčiamas Kalėdų dieną, tad Atpirkėjo atėjimas padaro tą dieną šventa. Na, o gimimo laukimas? Negaliu sakyti, kad tai eilinė diena. Tikrai ne. Bet dar ir ne šventė (gal čia galima sąsaja tarp žodžių šventė ir šventas?). Čia panašiai kaip gimdymas. Tėvelis trinasi aplink nekantriai laukdamas kada gi gims jo vaikelis (Kūčios), kai gimsta va tada ir prasideda šventė. Sakyčiau taip pat yra ir su Kūčiomis bei Kalėdomis.
   Žinoma, smagu, kad pasaulietinis internetas stengiasi pirmauti liturgijoje ir pašventinti papildomas dienas, gal būt tai geras pavyzdys mums? O gal šiaip nesusipratimas. Nors gal ir klystu, aš juk ne liturgistas.
   Sveikinu visus skaitytojus su Kristaus gimimu.
Šventos Kūčios internete

2019 m. gruodžio 2 d., pirmadienis

Kodėl Adomas ir Ieva obuolį graužė

   Per paskaitas mėgstu paklausti: Kokį vaisių valgė Ieva ir Adomas? Paprastai atsakymas būna: Obuolį. Tada pasiūlau: Jei rasite tame pasakojime minint obuolį duosiu 10 eurų. Na kol kas neišleidau nei cento. Taigi iš kur Pradžios knygos pasakojime atsirado obuolys?
   Žinoma, didžiausią įtaką padarė vaizduojamasis menas, kuriame pirmieji tėvai graužia būtent obuolį. Filologai mano, kad į vaizduojamąjį meną šis vaisius galėjo patekti dėl anglų ir prancūzų kalbos įtakos. Anglų kalboje žodis apple (liet. obuolys) seniau reiškė bet kokį vaisių. Paprastai tariant bet koks vaisius buvo vadinamas apple. Iš čia kyla tokie žodžiai kaip pineapple (liet. ananasas). Analogiška situacija ir su prancūzų kalba, kur žodis pomme (liet. obuolys) seniau taip pat buvo taikomas bet kokiam vaisiui, pvz. pomme de terre  (liet. bulvė) pažodžiui reiškia „žemės obuolys“. Būtent prancūziškas pomme kyla iš lotyniško pomum kuris reiškia vaisių arba obuolį. Kita vertus pati lotynų kalba tikėtina, jog padarė dar didesnę įtaką. Skaitant Bibliją matome, kad Adomui ir Ievai buvo uždrausta valgyti nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio, tačiau seniau naudotame lotyniškame vertime (Vulgata) aptinkame žodį malus kuris gali reikšti blogį tačiau gali būti verčiamas kaip obuolys. Trumpai tariant, senovėje kiek prasčiau lotynų kalbą mokantis asmuo, skaitydamas ar girdėdamas mūsų aptariamą pasakojimą, galėjo stebėtis, kodėl Dievas draudžia valgyti nuo gėrio ir obuolio pažinimo medžio. 

2019 m. lapkričio 1 d., penktadienis

Malda prie Černobylio motinos

Ikona Чернобыльский Спас
   Turbūt mažai kam žinoma, bet Sapiegų parke (Vilnius) stovi paminklas skirtas Černobylio katastrofos aukoms atminti. 1999 metais, skulptoriaus Liongino Virbicko sukurtas paminklas pavadintas „Černobylio motina“.
   Taigi, šiemet kaip (kaip ir kelis metus prieš tai), su broliu Visus šventuosius paminėjome eidami pasivaikščioti po Antakalnio kapines. Pakeliui visada užsukame prie Černobylio motinos, uždegame žvakelę ir pasimeldžiame už juos Viešpaties angelo malda. Kaip įprasta, prie šio paminklo tą vakarą dega tik mūsų žvakelė.
   Keliaudami link kapinių šiek tiek diskutavome. Štai neseniai nuvilnijo susižavėjimo banga Vilniuje filmuotu serialu „Černobylis“. Fanų daug. Prieš Vėlines socialiniuose tinkluose mačiau raginimą uždegti žvakelę ant kapų kurių niekas nelanko. Tai klausimas kodėl čia dega tik mūsų žvakelė?
   Žinoma, viena vertus čia ne kapas, o memorialinė skulptūra, kita vertus apie šį paminklą mažai kas žino. Nepaisant to, mums su broliu šis apsilankymas simboliškas. Gal būt todėl, kad močiutė gyveno ne per toliausiai nuo Černobylio. Po avarijos tėtis važiavo jos lankyti. Nors avarijos likvidavime jis ir nedalyvavo, po to jam gerokai sušlubavo sveikata. Kita vertus šiemet buvau Černobylio muziejuje. Buvo galima pamatyti sąrašus visų kurie dalyvavo avarijos likvidavime. Mūsų pavardė ten minima 14 kartų. Žinoma, Ukrainoj pavardė populiari, bet vis tiek...
   Taigi, nepamirškime pasimelsti ne tik apsilankę kapinėse, bet prisiminkime ir visus tuos kurie vienaip ar kitaip gelbėjo žmoniją, kovojo už Tautos laisvę arba tiesiog už tuos kurie visų pamiršti. Tad ir mes su broliu, paprastai uždegame tris žvakes ir pasimeldžiame trijose vietose. Prie Černobylio motinos, prie Žuvusių už Lietuvos laisvę ir prie seno apleisto kapo.
   Na, o tiems kas nežinote kaip galima pasimelsti per Visus šventus besilankant kapinėse, primenu Viešpaties angelo maldą:

   Viešpaties angelas apreiškė Marijai:
Mūsų spingsulė prie Černobylio motinos
   Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios.

   Sveika, Marija, malonės pilnoji!
   Viešpats su Tavimi!
   Tu pagirta tarp moterų,
   Ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.
   Šventoji Marija, Dievo Motina,
   Melsk už mus, nusidėjėlius,
   Dabar ir mūsų mirties valandą.
   Amen.

   Štai aš Viešpaties tarnaitė,
   Teesie man pagal Tavo Žodį.

   Sveika, Marija....

   Ir Žodis tapo Kūnu
   Ir gyveno tarp mūsų.

   Sveika, Marija...

  Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie
  Ir amžinoji Šviesa jiems tešviečia (3 k.)
 Tegul ilsisi ramybėje. Amen.


2019 m. spalio 25 d., penktadienis

Lunarinė Bažnyčios simbolika

   Anot Bažnyčios tėvų, mėnulis simbolizuoja tai, kas Bažnyčia yra Išganymo kontekste. Pasaulis čia regimas kaip dvasinis-bažnytinis kosmosas. Jie perėmė religijų istorijai žinomą archetipinę simboliką, kurioje mėnulis išreiškia vaisingumą ir silpnumą, mirtį ir atgimimo viltį. Mėnulis taip pat buvo naudojamas kaip prisikėlimo simbolis. Savo laikinumu ir pastoviu atgimimu, mėnulis simbolizavo žmogaus, t.y. žemiškąjį kosmosą. Tą pasaulį kuris paženklintas vaisingumo gaunamo iš saulės. Lunarinė simbolika išreiškė silpną žmogaus būtį. J. Ratzingeris nurodo, kad mėnulio simbolika yra leistina dėl dviejų sąsajų: mėnulis siejamas su moterimi-motina bei dėl to, kad paties mėnulio šviesa yra svetima. Tai Helio šviesa be kurios mėnulis būtų tamsus. Mėnulis juk ir šviečia, nes tai ne jo, bet atspindėta šviesa. Pats jis negeba skleisti šviesos, bet jo atspindėta šviesa teikiama kitiems. Kaip tik šiuo požiūriu jis išreiškia Bažnyčią. Juk Bažnyčia šviečia tik tada kai atspindi ne savo, o dieviškąją šviesą. Ji šviesi, nes gauna šviesą iš Helio-Kristaus. Na, o patį mintijimą noriu užbaigti šv. Ambraziejaus žodžiais: „Mėnulis pasakoja apie Kristaus slėpinį“

2019 m. spalio 9 d., trečiadienis

Kai Bolt’as nustebina arba kas yra meilė artimui

Tai ne šio įvykio automobilis, bet panašus.
   Šiandien stebėjau gana įdomų įvykį sukėlusį šiokių tokių apmąstymų. Taigi: einus sau Gedimino prospektu, matau močiutė ištiesusi ranką elgetauja. Priešingoje kelio juostoje stovi eilė automobilių, laukia kol užsidegs žalia. Staiga iš Bolt lipduku paženklinto automobilio iššoka vairuotojas ir bėga per gatvę link močiutės. Bėga greit. Tiesiu taikymu. Imu svarstyti ar spėsiu pribėgti jei teks ją ginti. Pasiruošiu ir apstulbstu.... Bolt‘o vairuotojas įbruka močiutei į ranką pinigus apsisuka, bėga per gatvę sėda prie vairo ir nuvažiuoja. 
   Nežinau ko vedinas vaikinas taip pasielgė. Priežasčių gali būti įvairiausių, bet aš noriu tikėti, kad tai buvo pati tikriausia meilės artimui išraiška.
Bažnyčioje dažnai postringaujama apie meilę artimui, apie rūpinimasį kitais, tik kad neretai tai ir lieka gerais ketinimais. Žinoma, tenka išgirsti, kad netikintys žmonės yra moraliai neįgalūs, tad nieko gero negali padaryti ir t.t. Nenoriu pasakyti, kad Bažnyčioj nėra žmonių kurie daro gerus darbus, anaiptol, yra ir daug. Tiesiog suprantu, kad dažnas turime išmokti, prisiversti ar dar kažkaip išsiugdyti meilę artimui. Manau ne kiekvienas gali štai taip, iššokti iš automobilio įbrukti pinigus ir kol kitas nespėjo padėkoti ar kitaip paliaupsinti tavo gero darbelio, pulti atgal ir nuvažiuoti. Taip, mes norime daryti gerus darbus, bet norime ir atsiimti tą atlikto gero darbo keliamą pasitenkinimą. Bet juk ne apie tai kalbėjo Kristus. Visai ne apie tai. Priešingai, jis sakė, kad tavo kairė, turi nežinoti ką daro dešinė. Toks darbas – ideali meilės artimui išraiška. Padėjai ir pamiršai. Na, o jei prisimeni, didžiuojiesi... Na čia jau kita bėda, nes į areną išeina visų nuodėmių motina. Taip, čia ta kuri miršta trečią dieną po žmogaus mirties.
   Ir tai ne reklama. Tiesiog džiugina tokie įvykiai. Supranti, kad ne viskas ant šio svieto prarasta. Ačiū, tau Bolt‘o vairuotojau. Tikiu tavo nuoširdumu. Taip ir toliau.

2019 m. liepos 8 d., pirmadienis

Kas atsirado ankščiau, višta ar kiaušinis?

   Amžinas klausimas, „Kas atsirado ankščiau, višta ar kiaušinis?“, neduoda ramybės linksmų plaučių žmonėms. Klausimas gal ir kvailokas, bet įdomus. Nors ir atrodo neišsprendžiamas, bet turi bent kelis galimus atsakymus. Vienas gamtamokslinis, kitas, sakykime biblinis-mitologinis.
   Pirmuoju atveju, ko gero turėtume atsakyti: Pradžioje buvo dinozauras, nes iš dalies dinozaurų išsivystė paukščiai. Čia plačiau nekomentuosiu, kam įdomu susirasite specializuotoje literatūroje.
    Antruoju atveju atsakyti mums padės Pradžios knygos pirmas skyrius. Taigi skaitome: Dievas tarė: „Teknibžda vandenyse gyvūnų daugybė, teskraido paukščiai viršum žemės po dangaus skliautu!“ Taip ir įvyko. Dievas sukūrė didžiąsias jūros pabaisas bei visus judančius visų rūšių gyvūnus, kurie knibžda vandenyse, ir visus visų rūšių sparnuočius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Dievas palaimino juos, tardamas: „Būkite vaisingi ir dauginkitės! Pripildykite jūrų vandenis, o paukščiai tesidaugina žemėje!“ (1, 20-22). Taigi, anot Pradžios pasakojimo Dievas pradžioje sukūrė paukščius (kad višta yra paukštis turbūt niekas nepuls ginčytis), o tik tada paliepė jiems daugintis. Taigi, biblinis-mitologinis atsakymas paradoksalus, tačiau atitinkantis religinio mito reikalavimus, t.y. kūrinys atsiranda jau sutvertas, o tik tada pradeda daugintis, kol užpildo Žemę.
   Įdomu, o kaip jūs, mieli skaitytojai, atsakytumėte į šį klausimą remdamiesi savo tyrimo ar darbo sritimi?

2019 m. gegužės 14 d., antradienis

Šimonytė, ragai ir (ne)šventas pyktis arba kai sveikas protas atostogauja

   Politika subtilus dalykas, kiekvienas čia jaučiasi ekspertas. Kai susiduria keli ekspertai lauk karo. Ko gero todėl ir rekomenduojama per giminių baliukus neliesti politinių temų. Taip pat rekomenduojama neliesti religinių, nes irgi laukia savi kryžiaus karai. Na, o jei sudėtume politines ir religines temas lauk trečiojo pasaulinio karo.
   Stebint socialinę paniką kilusią dėl kandidatės į prezidento postą Ingridos Šimonytės ir jos pademonstruotos pirštų kombinacijos (pastaroji klaidingai identifikuojama tik kaip satanizmo išraiška, bet apie ją pabaigoje) apima liūdesys. Viena vertus dėl to, kad dalis pažįstamų tikinčiųjų tampa avių banda (ne ta apie kurią kalbėjo Kristus), kurios lekia nieko aplink nematydamos ir bliauna pačios nežinodamos dėl ko. Kita vertus, baisu kai žmonės prezidentą(-ę) renka vadovaudamiesi ne sveiku protu, bet emociniu pagrindu. Čia jau nebeina kalba apie tai kas gražiau pačiulbės, tam buvo duotas laikas, dabar gi prasideda kabinėjimasis prie smulkmenų jas išpučiant ir padarant esmingiausiais kriterijais pagal ką rinksime Lietuvos Respublikos vadovą.
   Taip ir gaunasi, kad tauta pasidalina į dvi stovyklas. Čia kaip tame Jėzaus palyginime apie dešimt mergelių kur penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos (Mt 25,2). Kuriai pusei priklausai tu pasirink pats, tik atmink, kad niektauzos emanuoja bėlnius, o apaštalas Paulius išmintinguosius ragina: Visa ištirkite ir, kas gera, palaikykite! (1 Tes 5,21). Gerai kai žmonės tiria, deja dažniausiai jei viena avis užbliovė, kitos nebesigilina apie, svarbu, kad ta gerai bliauna ir kitos į bendrą chorą įsijungia džiaugsmingai atkartodamos tą pačią dainelę.
  Tad mieli katalikai ir kitų denominacijų krikščionys, linkiu renkant šalies prezidentą, nepasiduoti emocijoms, demonų paieškai ir šiaip aplink sklandantiems marazmams. Dievas mums protą davė, kad juo naudotumėmės, o ne tam, kad jį išjungtume ir taptume avinų banda.
   Na, o pati pirštų kombinacija, kuri paprastai vadinama ožiu arba ragais, tai jos vienareikšmiškai vertinti negalime, nebent esame niektauzos, tada prašom vertinkite, tik tyliai, kad kiti nepatirtų svetimos gėdos jausmo.
   Na, o tiems kas jau suklusote, priminsiu, kad simbolis neturi vienos reikšmės, todėl jį reikia vertinti pagal kontekstą kuriems jis egzistuoja bei pagal tai ką simbolio teikėjas nori juo pasakyti. Šiuo atveju, Metallica ir ragai, rikimų kontekste, greičiausiai tiesiog išreiškia pergalės džiaugsmą, nededant į simbolį jokios religinės prasmės. Tai grynai popkutūrinė išraiška. Tad ko gero vienintelis kaltinimas čia galėtų būti: na va, kaip kokie penkiolikiniai metalistai tūsina, ar ne gėda suaugusiems taip elgtis. Bet ir šiuo atveju kaltinimas niektauzomis kvepia. Tik tiek. Bet net ir tokie kaltinimai tebus emocinė išraiška, kaip ir ragų atveju. Daug emocijų, daug iškreiptos informacijos ir rezultatas akivaizdžiai matomas.
  Pats ragų simbolis su satanizmu susietas gana vėlai, tik praeitame šimtmetyje, na ir ilgainiui apipintas įvairiausia, su realybe ne daug ką bendra teturinčia, moderniąja mitologija. Dėkui už tai Holivudui, jis nemažai gražių simbolių pavertė satanistiniais ženklais. Gaila tik, kad dalis krikščionių ėmė ir pasigavo reikšmes kaip vieninteles įmanomas. O tada ir tada prasidėjo antroji inkvizicijos banga. Švelnesnė, be laužų, bet su tuo pačiu polėkiu ir entuziazmu. Radai satanistą, džiaugmas, neradai, diena perniek nuėjo.  
   Šis ragų simbolis yra labai senas, naudotas dar antikoje, kaip graikų ir romėnų oratorių ženklas. Markas Fabijus Kvintilianas savo veikale „Oratoriaus lavinimas“ aprašė jį kaip vieną iš įtaigiausių oratoriaus neverbalinės kalbos gestų. Liaudies pamaldume šis simbolis naudotas pietinėje Europos dalyje kaip apsaugą nuo šėtono ir blogio. Induizme jis dažnai naudojamas mudrose. Jį naudoja naujieji rusai kaip savo „kietumo“ ženklą. Naudoja įvairios subkultūros. Jis gausiai naudojamas gestų kalboje bei beisbole. Na, o krikščionybėje, nes mums ši dalis labiausiai rūpi, jis naudotas ikonografijoje kaip tiesioginio Gerosios Naujienos perdavimo ženklas (vieną pavyzduką galite matyti teksto apačioje).
   Taip kad mielieji siūlau giliai įkvėpti, nusiraminti, įsijungti sveiką protą ir ramiai laukti antrojo rinkimų turo, o tada balsuoti išmintingai, vadovaujantis protu, o ne sukelta socialine panika. Rinkimus telaimi geriausias kandidatas, o kurį mes tokiu laikome pamatysime netrukus.
Viliuosi, kad Kristus satanizmu nebus apkaltintas...


2019 m. balandžio 8 d., pirmadienis

Mylėk, kad būtum mylimas

   Turbūt dažnas savo santykiuose esate susidūrę, kai norite, kad jus mylėtų. Tai tikrai nuostabus ir geras troškimas. Kai esi mylimas, rodos viską sugebėsi padaryti, jautiesi saugus ir reikalingas. Deja, kartais mes norime, būti mylimi, tačiau tuo mūsų meilės troškimas ir pasibaigia. Kiekvienas norintis tik būti mylimu, jausis nepatenkintas, nes meilė turi būti binarinė, t.y. meilei reikalingi du asmenys. Kai tiesiog nori būti mylimas, tačiau nesiruoši mylėti pats, pamažėle tavyje ima klestėti egoizmas bei nelygybė santykiuose. Du mylimieji santykiuose turi būti lygūs, ne tik imti meilę, bet ir ją dovanoti. Kiek paimi, tiek ir padovanoji. Gal tad ne be reikalo Bažnyčia santuokoje išskiria dovanojimosi aspektą.
   Apaštalas Paulius rašė: Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba (Rom 12,10). Tai yra sveikos meilės požymis. Nuoširdžiai mylėti ir rungtis pagarba. Taip galime tobulinti savo meilę. Tokia meilė pakrauna tavo antrosios pusės akumuliatorius ir tada grįžta su dešimteriopa jėga.
   Manau dažnai panašiai būna Dievo ir žmogaus santykyje. Žmogus visų pirma nori, kad Dievas jį mylėtų, o pats ne visada stengiasi mylėti jį. Taip ir gaunasi, kad jo troškimas būti mylimu uždaro vartus kito asmens meilės augimui ar pasirodymui visa jėga. Tada jaučiamės nepatenkinti ir nemyli, nes skendime savo pačių egoizme.
   Galų gale, reikalaudami meilės, Dievo ar kito žmogaus, mes nesąmoningai konstatuojame, kad šis mūsų nemyli. Bet juk tiek Dievas, tiek tavo antroji pusė, broliai, sesės, tėvai, jau pasirinko tave mylėti. Mylėti visą gyvenimą. Tai lyg ir turėtų būti akivaizdžiausias įrodymas, kad jau esi mylimas.
   Čia prieiname prie dar vieno momento: meilės iš tiesų įrodinėti nereikia, nes jos įrodinėjimas su meile kaip tokia nedaug ką bendra teturi. Tai gali būti pataikavimas, apsimetinėjimas, konflikto vengimas ir kas tik nori, bet ne tikros meilės išraiška. Jei kitas žmogus pasirinko tave, o tu dar reikalauji kokio nors įrodymo, tada tu pamini jo meilę ir viskas išsikreipia: santykiai, būvis ir pati meilė bei jos samprata. Lygiai taip pat yra ir santykyje su Dievu. Mūsų egoizmas skatina pateikti kokius nors įrodymus (šiuo atveju ir meilės ir buvimo), o per jų reikalavimą nebematome pačios meilės... ir turbūt nepamatysime, net jei nosimi it šuniuką į ją pabaksnos. Nepamatysime, kol reikalausime būti mylimi, o nemylėsime pirmi.
   Taigi, tiesiog mylėk ir būk mylimas.

2019 m. kovo 15 d., penktadienis

Nelaimingumo algoritmas

   Dalis žmonijos negali džiaugtis gyvenimu, nes jų gyvenimas suknistas, jie nuo visko pavargę, kenčia, pergyvena, nervinasi, verkšlena dėl neįgyvendintų siekių, lūkesčių bei svajonių. Kodėl taip yra? Tūlas krikščionis ko gero pasakytų, kad priežastis yra paprasta: mažai tikėjimo ir maldos. Gal ir taip, bet nemanau, kad tai aksioma ar taisyklė, veikiau tikimybė. Esu linkęs manyti, kad didžioji dalis mūsų nelaimingumo ateina dėl netinkamo santykio su esamu momentu ir troškimais bei svajonėmis. Dažnas gyvename ateityje arba praeityje, o tai nulemia esamo momento vertinimą. Gyvendami praeitimi, niekaip neatsikratysime jos sukelto skausmo, o ir dabartį vertinsime pagal jos sukeltus padarinius. Gyvendami ateitimi, svajonėmis apie tai ką galėtume turėti, bet neturime, jausime kasdienį nepasitenkinimą ne tik tuo ko dar negavome, bet tikėtina, kad ir save kaip asmenybę imsime vertinti žvelgdami pro iškreiptą veidrodį.
   Galvoju, gal ne be veikalo Jėzus sakė nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo (Mt 6,34). Gyvenkime šiandien, gyvenkime dabar, nes, jei negyvename pagal šį Jėzaus priesaką, tada nelaimingumo algoritmas gaunasi labai paprastas:
   1. Nuvertinti tai ką turi
   2. Sureikšminti tai ko neturi
   Nelaimingumo jausmas garantuotas. Vaistas pagyti labai paprastas, nesisielok dėl praeities, nesvaik apie ateitį, gyvenk dabar. Džiaukis tuo ką turi ir neliūdėk dėl to ką manaisi galintis turėti. Žinoma, svajoti ir siekti, kad esama netenkinanti situacija pasikeistų yra geras troškimas, blogai kai tas troškimas pradeda griauti tavo paties gyvenimą. Tokį žmogų belieka užjausti, nes jo gyvenimas išties panašus į tą vietą kurioje tik verksmas ir dantų griežimas. Bėda tik ta, kad jei įsisukai į tokį ratą tada sunku jį nutraukti, jis pamažėle tampa savotišku tavo stabuku, kuris užstoja ne tik gyvenimo džiaugsmą, bet Dievą, taip pamažėle nužudydamas bet kokią meilę; sau, žmonėms ir Dievui.

2019 m. vasario 5 d., antradienis

Šv. Paulius Mikis ir draugai bei Dievo pokštai

Brevijoriaus kalendorius. Vasario 6 d.
   Nenustoju tvirtinti, kad mano ir Dievo santykis yra pagrįstas humoru, tad noriu papasakoti vieną šiame santykyje atsiradusį papokštavimą. Taigi, 1999 metai. Būdamas pranciškonų postulantu Kretingoje, pirmą kartą į rankas paėmiau brevijorių. Bevartant jame esantį kalendorių negalėjau nepastebėti ir pasijuokti iš vasario 6 d. esančio minėjimo. Šią dieną minimas šv. Paulius Mikis ir jo draugai. Žinoma, nepaisant jo ir draugų kankinystės, juoką kėlė asociacijos su Disnėjaus animacinių filmų herojais: Peliukas Mikis ir jo draugai Plutas, Donaldas, Minė ir kiti. Taigi nuo to laiko, kiekviena proga, ypač jei pasitaikydavo koks pirmą kart besimeldžiantis brevijorių, jaučiau nenumaldomą pareigą užrodyti šią šventę.
   Praėjo daug metų, susituokėme su mano žmona Ūla. Netrukus po vestuvių netikėtai susivokiau, kad mūsų vestuvės įvyko būtent per Pauliaus Mikio ir jo draugų minėjimą, 2016 vasario 6 dieną. Taigi, kaip ir sakiau, mes su Dievu mėgstame pajuokauti, tik gal jo pokštai būna labiau netikėti. Štai ir turime santuokos globėjus, Paulių Mikį ir jo draugus.
   Šventasis Pauliau Miki ir jo draugai, melskite už mus. Amen.
Šv. Pauliaus Mikio ir jo draugų dieną susituokę Ūla ir Gabrielius
   P.S. Tiems kas nežinote šio šventojo, įdedu tekstuką iš bernardinai.lt:
   Vasario 6 d. minime šv. Paulių Mikį bei kitus jėzuitų ir pranciškonų kankinius Japonijoje. Paulius Mikis ir Japonijos kankiniai bei pranciškonų misionieriai mirė 1597 m.
   Po Pranciškaus Ksavero apaštalavimo Japonijoje jo darbą tęsė būrys jėzuitų japonų ir misionierių pranciškonų. Jie tapo vienais pirmųjų kankinių Tolimuosiuose Rytuose. Tarp jų buvo ir 33 metų jėzuitų brolis Paulius Mikis, rengęsis tapti kunigu bei daug pamokslavęs po savo šalį, taip pat 18-metis Jonas Gotosas ir 64 metų brolis Jokūbas Kizajas. Imperatoriaus įsakymu šie trys vienuoliai buvo suimti Meake ir per žiemą vežiojami po Japonijos miestus. Tačiau ta kelionė tapo ne išniekinimu, bet garbe Kristaus tikėjimui, nes taip vežami jie vis dar atvertinėjo žmones į krikščionybę. Galiausiai visi trys Nagasakyje buvo nukryžiuoti kartu su 23 pranciškonais. Tarp jų buvo nukankinti 6 mažesnieji broliai pranciškonai ir 17 japonų pasauliečių pranciškonų nuo 12 iki 40 metų amžiaus.
   Popiežius Urbonas VIII paskelbė juos palaimintaisiais, o popiežius Pijus IX 1862 m. kanonizavo.

2019 m. sausio 8 d., antradienis

Katalikai ortodoksai? Ne, negirdėjau...

   Kažkada perskaitęs Chestertono „Ortodoksija“ pradėjau ją siūlyti kitiems, tad kaskart nustebdavau, kai dažnai susilaukdavau atsakymo : Ortodoksai (arba stačiatikiai, pravoslavai) manęs nedomina. Žinoma, tada tekdavo aiškinti, kad knyga visai ne apie pastaruosius. Kartais po tokio atsakymo užduodavau klausimą:  O kodėl tu manai, kad būtent jie yra ortodoksai? Daug kas sutrikdavo.
   Žodžiu, taip pusiau juokais svarstant, katalikas stačiatikių Bažnyčią vadinantis ortodoksais, tiesiogine šio žodžio prasme teigia, kad jų išpažinimas yra tikras. Toks katalikas savęs ortodoksu niekada nepavadins ir tada gaunasi, kad jis nelaiko savo išpažinimo tokiu tikru kaip stačiatikiu. Nors žinoma, jei paklaustum, kieno gi tas tikėjimas ir išpažinimas tikresnis, ko gero iškart susilauktum atsakymo, kad katalikiškas.
   Patys stačiatikiai savo tikybą vadina православие (liet. teisingas garbinimas arba šlovinimas; ), tad čia kaip ir problemų nekiltų, nes kaip bešlovinsi Viešpatį, tai bus teisinga. Dėl stačiatikių, pavadinimas kaba apie išorinę apeigų formą, istoriškai susiformavęs Lietuvoje. Ne originalas, bet užtat lietuviškas bei savitas, o man pačiam dar ir gražiai skamba. Na, o kas yra tie ortodoksai (liet. tikratikiai) čia tegul kiekvienas asmeniškai nusprendžia.
   
   P.S. pastaba, kad nekiltų nesusipratimų: pravoslvalų nelaikau eretikais ar prastesniais tikinčiaisiais, tiesiog nesu linkęs vieniems jiems atiduoti garbę vadintis ortodoksais :)

2019 m. sausio 3 d., ketvirtadienis

Postkalėdiniai pamąstymai: Ką švenčiame - Kristaus gimtadienį ar gimimą?

   Per kiekvienas Kalėdas vis gaunu sveikinimų kuriuose rašoma: Sveikinu su Jėzaus gimtadieniu. Šiemet susimąsčiau, ką vis tik švenčiame, gimimą ar gimtadienį? Žinoma, čia gal labiau sąvokų klausimas ir daug kam pasirodys beprasmis, tačiau esu įsitikinęs, kad netikslios sąvokos ilgainiui iškreipia esmę, tad trumpai žvilgtelėkime į tai kas gi švenčiama.
   Taigi, jei šveičiame gimtadienį. Gimtadienis yra chronologinis žmogaus brandos minėjimas ir gimimo dienos minėjimas. Taigi, kiekvienais metais yra prisimenama diena kada žmogus iš motinos įsčių atėjo į šį pasaulį. Taigi, nuo to momento mes skaičiuojame kiek laiko žmogus yra žemėje. Kai švenčiame gimtadienį, mes sveikiname jubiliatą su suėjusių metų sukaktimi. Kai švenčiame seniau mirusio asmens gimtadienį, mes jį minime. Taigi, gimtadienis yra žmogaus pragyventų metų žemėje skaičiavimas ir jei švęstume Jėzaus gimtadienį, tai šiemet per Kalėdas turėjome ant prakartėlės užrašyti Jėzus 2018, ar kažką panašaus.
   Jei švenčiame gimimą. Čia mums padės liturgijos samprata ir kartotė. Liturgija yra to meto įvykių sudabartinimas. Kitaip tariant tam tikra kelionė laiku. Liturginiame šventime mes dalyvaujame to meto įvykyje, taip tarsi jis vyktų dabar. Kaip šv. Mišių metu mes dalyvaujame realioje Jėzaus aukoje, ne naujoje, bet toje vienintelėje kuri įvyko ant Golgotos, taip ir bet kurioje religinėje šventėje, mes nusikeliame į tą laiką. Kartotė padeda išgyventi tą konkretų įvykį, o ne kas kart jį prisimenant paminėti kaip kažką kas vyko praeityje. Galų gale ir liturginis kalendorius nurodo, kad švenčiame Kristaus gimimą, o ne gimtadienį minime.
   Taigi, nesinori pasirodyti piktu moralistu, bet tie kas sveikina su Jėzaus gimtadieniu, ko gero nelabai susivokė kas gi čia prieš pora savaičių (tūkstantmečių) įvyko.